Kofax Express

Kofax Express

Kofax Express je softver za skupljanje i upravljanje dokumenata. Omogućuje brzo skeniranje i istovremeno pretragu dokumenata, čitanje bar-kodova, indeksiranje i organiziranje podataka. Ima ugrađenu naprednu Kofax VRS tehnologiju koja osigurava optimalan kvalitet skeniranih slika. Istovremeno optimizuje i ispravlja greške, skuplja i uređuje i uopšteno usavršava efikasnost Kofax Express sistema. Kofax Express može automatski izvoziti skupljene i uređene informacije u više od 100 obuhvaćenih sistema ERP, DMS, CRM, uključujući i softver aplikaciju Microsoft SharePoint.

8 artikala

po strani

Postavi opadajući poredak
 1. Kofax Express Desktop

  Kofax Express Desktop

  Kofax Express je "all-in-one" upravljački program koji svakome omogućava jednostavno skeniranje, organizaciju i čuvanje dokumenata sa izuzetnom brzinom. Dovoljno jednostavan za početnike i istovremeno dovoljno jak za profesionalce. Pomoću OCR ili bar-kodova omogućava bogatu funkcionalnost istovremenog pregleda i automatskog indeksiranja.

 2. Kofax Express Workgroup KX-WSC0-0001

  Kofax Express Workgroup KX-WSC0-0001

  Kofax Express je "all-in-one" upravljački program koji svakome omogućava jednostavno skeniranje, organizaciju i čuvanje dokumenata sa izuzetnom brzinom. Dovoljno jednostavan za početnike i istovremeno dovoljno jak za profesionalce. Pomoću OCR ili bar-kodova omogućava bogatu funkcionalnost istovremenog pregleda i automatskog indeksiranja.

 3. Kofax Express Low Volume Production

  Kofax Express Low Volume Production

  Kofax Express je "all-in-one" upravljački program koji svakome omogućava jednostavno skeniranje, organizaciju i čuvanje dokumenata sa izuzetnom brzinom. Dovoljno jednostavan za početnike i istovremeno dovoljno jak za profesionalce. Pomoću OCR ili bar-kodova omogućava bogatu funkcionalnost istovremenog pregleda i automatskog indeksiranja.

 4. Kofax Express High Volume Production

  Kofax Express High Volume Production

  Kofax Express je "all-in-one" upravljački program koji svakome omogućava jednostavno skeniranje, organizaciju i čuvanje dokumenata sa izuzetnom brzinom. Dovoljno jednostavan za početnike i istovremeno dovoljno jak za profesionalce. Pomoću OCR ili bar-kodova omogućava bogatu funkcionalnost istovremenog pregleda i automatskog indeksiranja.

 5. Kofax Express Mid Volume Production

  Kofax Express Mid Volume Production

  Kofax Express je "all-in-one" upravljački program koji svakome omogućava jednostavno skeniranje, organizaciju i čuvanje dokumenata sa izuzetnom brzinom. Dovoljno jednostavan za početnike i istovremeno dovoljno jak za profesionalce. Pomoću OCR ili bar-kodova omogućava bogatu funkcionalnost istovremenog pregleda i automatskog indeksiranja.

 6. Kofax VRS Elite Desktop (VP-D005-0001)

  Kofax VRS Elite Desktop (VP-D005-0001)

  Kofax VRS Elite automatski pregleda dokumente i primeni pravilne postavke da isporuči skenirane slike visoke kakvoće. Kofax VRS Elite poveća produktivnost skeniranja jer skrati vreme ručne pripreme dokumenata i osigurava automatsko poboljšanje kakvoće skeniranih dokumenata. 

 7. Kofax VRS Elite Workgroup (VP-W005-0001)

  Kofax VRS Elite Workgroup (VP-W005-0001)

  Kofax VRS Elite automatski pregleda dokumente i primeni pravilne postavke da isporuči skenirane slike visoke kakvoće. Kofax VRS Elite poveća produktivnost skeniranja jer skrati vreme ručne pripreme dokumenata i osigurava automatsko poboljšanje kakvoće skeniranih dokumenata. 

 8. Kofax VRS Elite Production (VP-P005-0001)

  Kofax VRS Elite Production (VP-P005-0001)

  Kofax VRS Elite automatski pregleda dokumente i primeni pravilne postavke da isporuči skenirane slike visoke kakvoće. Kofax VRS Elite poveća produktivnost skeniranja jer skrati vreme ručne pripreme dokumenata i osigurava automatsko poboljšanje kakvoće skeniranih dokumenata. 

8 artikala

po strani

Postavi opadajući poredak