Novi skeneri fi serije preduzećem olakšaju stručnu digitalizaciju

 

 

Fujitsu podružnica PFU (EMEA) Ltd. predstavlja dva nova skenera s brzinom skeniranja 40 stranica u minuti (A4, u boji, pri rezoluciji 200/300 dpi; 80 slika u minuti pri dvostrukom skeniranju): Fujitsu fi-7140 i fi-7240 s ugrađenom jedinicom za plošno skeniranje. Omogućuje stručnu digitalizaciju dokumenata na radnu površinu. Ovi cenovno učinkoviti skeneri garantuju visoko efikasne funkcije za pouzdanu digitalizaciju dokumenata, npr. GI procesor, automatsko ispravljanje iskrivljenja, inteligentna zaštita papirnih dokumenata i ultrazvučno prepoznavanje višestrukog uvlačenja dokumenata. Time se osigurava postupanje s papirom s maksimalnom pažnjom i istovremeno izradu slika maksimalne kakvoće. Kao svi modeli skenera Fujitsu fi serije ovi skeneri uključuju softver PaperStream koji je dizajniran za obradu slika visoke kakvoće i poboljšano paketno skeniranje.

"S novima modelima fi serije predstavljamo pravo visoko učinkovito rešenje koje je pogodno za svaki stol i za svako poduzeće koje zahteva najbolje za procese utemeljene na procesiranju dokumenata," rekao je Mike Nelson, potpredsednik Fujitsu podružnice PFU (EMEA) Ltd. "Ova rešenja za digitalizaciju podataka donose najbolju kakvoću slika za olakšano rutinsko skeniranje koje podržava postojeće procese i pomaže uvećati brzinu i fleksibilnost potrebnu da se održi korak s sve većom konkurencijom za preduzeća svih veličina."

"Predstavljanje skenera Fujitsu fi-7140 i fi-7240 je važan korak u profesionalnoj digitalizaciji podataka s Fujitsu skener fi Serije," rekao je Klaus Schluz, direktor marketinga EMEA proizvoda pri PFU (EMEA) Ltd. "Novi modeli preduzežem omogućuju fleksibilnost bez obzira na to da li poboljšavaju ili šire upravljanje dokumenata, evidencija ili procesa arhiviranje."

Procesor GI i visoko efikasna zaštita papirnih dokumenata

Skeneri Fujitsu fi-7140 i fi 7240 pružaju funkcije za uvlačenje dokumenata serije fi-7000 pri brzini skeniranja 40 stranica u minuti:

  • GI procesor: snažan Gi procesor podržava izradu slika visoke kakvoće i automatsko ispravljene digitalizirane slikovne podatke iz svakog dokumenata koji mogu biti raspoloživi u JPEG, PDF ili searchable PDF (može da se pretražuje) formatu ili u datotekama s mogućnošću uređivanja Word, Excel ili PowerPoint.
  • Ispravljanje iskrivljenja: mehanizam za uvlačenje dokumenata automatsko obradi svaki list papira u seriji za sebe te time sprečava iskrivljenje. Time se garantuje gladak protok dokumenata. Mehanizam za ispravljanje iskrivljenja učinkovit je čak kod serija dokumenata različitih formata, čime se osigurava celovita digitalizacija svih dokumenata. 
  • Zaštita papira: novi skeneri omogućuju korisniku skeniranje dokumenata izrazito različitih debljina (od 27 do 413 g/m2) u pojedini seriji, uključujući plastične kartice. Pored toga funkcija za zaštitu dokumenata kontrolira protok dokumenata i automatski obustavi uvlačenje dokumenata u slučaju da prepoznaje anomalije. Time je garantovana dodatna zaštita za dragocene i osetljive originale. Ultrazvučno senzor istovremeno sprečava višestruko uvlačenje (multi-feed) da bi se osiguralo da se sve važne informacije digitalizova tekom procesa skeniranja.

Softver PaperStream za slike visoke kakvoće

Uključuje softver PaperStream koji garantuje visoku kakvoću digitalizacije slika. PaperStream IP pripremi digitalizirane podatke za daljnju obradu, npr. OCR (optičko raspoznavanje znakova), te se poveže s običnima aplikacijama za skeniranje putem TWAIN ili ISIS interfejsa. PapetStream Capture korisnikom omogućuje da tačno podese svaki korak protoka dokumenata (uključujući serije). Nakon toga što korisnici skeniraju seriju mogu podatke proveriti, promeniti redosled, sabrati dokumente u zajedničke datoteke, indeksirati, izdavati u lokalna ili udaljena spremišta.

O PFU

Fujitsu skenere dizajnira, proizvodi i trži širom svjeta PFU Limited, podružnica koju ima u potpuni vlasti Fujitsu Limitid (Japan). PFU je dobavljač internet usluga koji na globalnoj razini aktivno dizajnira, proizvodi i trži računarski hardver, periferijske uređaje te poslovne softvere. PFU pruža velik izbor poslovnih, kućnih, stolnih, mrežnih, produkcijskih skenera i skenera za radne grupe. Jedno je vodećih svetskih preduzeća u području dokumentnih skenera. PFU bavi se poslovanjem s dokumentnima skenerima već više od 25 godina i ostvaruje godišnji promet od preko 1 milijarde dolara.